Martin van Staden

Libertarian Jurisprudence & Free Market Policy

Die Konserwatiewe Party van Suid-Afrika: Program van beginsels en beleid

Title: Die Konserwatiewe Party van Suid-Afrika: Program van beginsels en beleid

Author: Unknown

Year: 1984

Publisher: Conservative Party of South Africa, Pretoria

Language: Afrikaans

PDF available?: Yes [click here]

Copyright information: Work is assumed to be copyright-free or exempted due to age and due to the publisher being defunct and/or unreachable. If you are the copyright holder and would like this work removed, please contact me.

Table of contents

Program van beginsels
Beleid
1. Selfbeskikking
2. Algemene staatkundige beleid
2.1 Blankes
2.2 Kleurlinge en Indiërs
2.3 Swart volke
3. Onderwysbeleid
4. Sportbeleid
5. Gemeenskapsbou
5.1 Beplanning
5.2 Gemeenskapsontwikkeling
5.3 Woongebiede, dienste, en geriewe
5.4 Behuising
6. Gesondheid, welsyn, en pensione
7. Ekonomiese en finansiële beleid
7.1 Vertrekpunt
7.2 Algemene doelstellings
7.3 Landbou
7.4 Handel, nywerheid, en verbruikersake
7.5 Minerale
7.6 Energie
7.7 Water
7.8 Fiskale en monetêre beleid
8. Mannekrag
9. Binnelandse aangeleenthede
9.1 Nasionaliteit en burgerskap
9.2 Publikasiebeheer
9.3 Immigrasie
9.4 Bevolkingsklassifikasie
9.5 Die staatsdiens
10. Justisie en veiligheid
10.1 Soewereiniteit
10.2 Justisie
10.3 Weermag
10.4 Polisie, veiligheidsdienste, en gevangenisse
10.5 Integrasie
11. Buitelandse beleid
11.1 Algemeen
11.2 Afrika
11.3 Suider-Afrika
11.4 Suidwes-Afrika
11.5 Walvisbaai
11.6 Slot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *